ลู่วิ่งไฟฟ้า XERBEX รุ่น XT-100

ราคาจำหน่าย XERBET รุ่น XT-100

54,900 บาท

เช่า 1 เดือน หรือ ไม่เกิน 1 เดือน

5,300 บาท / 1 เดือน

เช่า 1 ปี

2,800 บาท / 1 เดือน

เช่า 2 ปี

2,400 บาท / 1 เดือน

เช่า 3 ปี หรือมากกว่า

2,000 บาท / 1 เดือน


   
                 
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: